PVK ture

Bankospil                                        november        2012

Den Blå Planet                               april                  2013

Sommertur til Stevnsfortet         juni                   2013

Efterårstur Rådhuset                    september       2013

Bankospil                                        november        2013

Christians Kirke & Ravelinen     april                  2014

PVK sommertur                             juni                   2014

PVK - Per Larsen                           september       2014

PVK - Banko                                   november        2014

PVK - Christiania                           april                  2015

PVK - Museet for Søfart                juni                   2015

PVK - Udflugt til Rosenborg        september       2015

PVK - Banko for PVK 2015           november       2015

PVK - Udflugt til Christiansborg april                 2016

PVK - Korsbæk                                juni                  2016

PVK - Kgl. Bibliotek                        sep                   2016

PVK - Årets PVK Banko                 nov                   2016

PVK - Politigården                          apr                    2017

PVK - Rock-Museet                        june                   2017

PVK - Arbejdermuseet                   sep                     2017

PVK - Banko                                     november        2017     

PVK - Davids Samling                     april                2018

PVK - Hansens Have                       juni                  2018

PVK - Frimurerorden                      sep                   2018

PVK - Banko                                      november      2018

PVK - DAC                                          april                2019                           

PVK - Kastellet                                   juni                 2019   

PVK - Politimuseet                            sep                  2019

PVK - Banko                                        november     2019

PVK - Hansens Gamle Familiehave juni               2020

PVK -Københavns Museum             sep                  2020

PVK - Banko                                         november     2021+

PVK - Skomuseet                                aptil                2022

PVK - Restaurant Gilleleje                juni                 2022 

PVK - Absalons Borg                          september     2022

PVK - Banko                                         november      2022

PVK-   Aristo                                         juni                 2023

PVK - Restaurant Gilleleje                 september     2023

PVK - Banko                                          November     2023

PVK - Restaurant Gilleleje                 juni                  2024